Faksimile knihy Horae principii de Rohan.

-20%
Cena: 78,000.00
78,000.00 bez DPH
Cena před slevou: 98,000.00
K odeslání: Ihned
Počet: 1 ks
Skladové číslo: 0010
Sdílet:
Faksimile knihy Horae principi

ks

Výrobce: Tempus Libri
Hmotnost: 2 kg

Umístění


Faksimile knihy Horae principii de Rohan. Takzvané knihy hodinek, latinsky „Horae“,

Faksimile knihy Horae principii de Rohan. Takzvané knihy hodinek, latinsky „Horae“,
Horae principii de Rohan Faksimile knihy. Takzvané knihy hodinek, latinsky „Horae“, ačkoliv se jich zachovalo poměrně značné množství, jsou dnes v podstatě zapomenutým žánrem. Velmi zjednodušeně řečeno, jedná se o náboženské texty, přesněji o jakýsi „návod“ pro středověkého člověka, kterak se během dne a roku správně modlit.
Horae principii de Rohan” je iluminovaný rukopis vytvořený kolem roku 1500 na objednávku bretonského šlechtice Pierra de Rohan-Gié. Tento rukopis, který je nyní uložen v Národní knihovně v Praze, sloužil jako jakýsi návod pro středověkého člověka, jak se správně během dne modlit. Byl velmi populární ve své době a umožňoval lidem přiblížit se ráji i ve svém světském životě.

O knize

Takzvané knihy hodinek, latinsky „Horae", ačkoliv se jich zachovalo poměrně značné množství, jsou dnes v podstatě zapomenutým žánrem. Velmi zjednodušeně řečeno, jedná se o náboženské texty, přesněji o jakýsi „návod" pro středověkého člověka, kterak se během dne a roku správně modlit. Na první pohled tedy nemají většího významu. Jsou to jen prosté modlitby. Žádné kroniky líčící velká tažení slavných králů, žádné tajemné alchymistické či magické příručky. Nenajdete v nich hrdinské skutky skvělých rytířů ani pohanských bojovníků. A to je možná důvodem, proč se o tomto druhu středověké literatury příliš nemluví.

A přesto knihy hodinek skrývají příběhy poutavější než rytířské eposy, kouzla a zaklínadla mocnější než magické grimoáry. Ty však nejsou snadno k nalezení. Oko moderního člověka neví co hledat a jeho mysl nedokáže pochopit to, co by měla. To, co bylo pro středověkého člověka zcela jasné, my dnes již téměř nejsme s to dešifrovat. A tajemství tak zůstávají skryta. Knihy hodinek v době své největší slávy v spojovaly každodenní užívání s nejvyšším dostupným luxusem. V 15. století bylo vlastnictví knihy hodinek ve vyšší společnosti naprostou nezbytností. Králové, královny, vévodové a knížata, ti všichni, pokud něco znamenali, vlastnili alespoň jednu knihu hodinek.

Knihu hodinek knížete Rohana nechal vyhotovit kolem roku 1500 Pierre de Rohan-Gié (1451 až 1513). Kalendářní část knihy obsahuje pro každý měsíc obrázky nebeských znamení a činností charakteristických pro danou část roku. Další iluminace čerpaly své náměty v bibli a životech svatých.

Kniha se pak objevila až o více než 100 let později ve vlastnictví jiného člena rodu, Charlese de Rohana, prince de Soubise et d´Epinoy - v dějinách známého jako maršálek Soubise (1715 až 1787). Právě z této doby pochází první z rukopisných poznámek o původu knihy vepsaných na prvním listě hodinek. Poté se kniha opět propadá do temnot minulosti.

V 19. století se s Rohany dostala na zámek Sychrov v Čechách, kde přestála první světovou válku, vznik Československé republiky a následné zrušení šlechtických titulů a výsad. Po druhé světové válce však byl Rohanům na základě Benešových dekretů veškerý majetek zkonfiskován a oni nadobro opustili Čechy. Od té doby je jejich majetek majetkem státu, i kniha hodinek Pierra de Rohan-Gié. V roce 1951 byla kniha předána do péče Národní knihov