Menu

V sekci, Staré Německé a Anglické knihy nabízíme staré a velmi staré především knihy v Němčině, psané i Švabachem nebo Anglicky.

Co je ŠvabachŠvabach (něm. Schwabacher) je tiskové pozdně bastardní gotické lomené písmo s velkou zdobností, pocházející z 80. let 15. století, který byl záhy v polovině 16. století jako základní tiskové písmo v německé oblasti vytlačen vyšší a užší frakturou.

bd83c1ab4a44002b372e13eacb1621a4