Menu

Šelakové gramofonové desky Esta:l Jsou velmi pevné, ale křehké gramodesky s nízkou životností a stranovým monofonním záznamem. Tato technologie využívala širší drážky, a proto je třeba na tyto desky používat speciální hroty a gramofony s rychlostí 78 otáček. 

Vydavatelství ESTA

Jako první velké domácí vydavatelství gramofonových desek vznikla Esta v roce 1930, kdy ji založila pražská firma Foresta zabývající se prodejem stavebního dříví. Samotné vydavatelství se v roce 1938 stalo součástí koncernu Melantrich.[1] Na gramofonových deskách vydávala Esta především mluvené slovo, ale také lidové písně nebo orchestrální nahrávky Harryho Hardena. Největší popularity dosáhla ve druhé polovině 30. let. Nahrávací studio měla v pražských Holešovicích v sále Domovina. Esta fungovala i během Protektorátu, kdy rovněž distribuovala nahrávky na Slovensko.[2] Po skončení druhé světové války bylo vydavatelství v roce 1946 na základě Benešových dekretů znárodněno (stejně jako druhý velký český prvorepublikový vydavatel gramofonových desek Ultraphon) a stalo se součástí národního podniku Gramofonové závody.[3]

bd83c1ab4a44002b372e13eacb1621a4